Berita yang Disembunyikan, Terungkapnya Dajjal dan Pasukannya