Tank Ini Bertugas Membersihkan Geranat dan Rintangan Yang Ada Di Jalur Perang