sesungguhnya Allah Suka Melihat Hambanya Yang Lelah Dalam Mencari Rezeki Yang Halal (1/2)