Dado Di Paksa Minjam Duit Di Rentenir [Anak Jalanan] [24 Juli 2016]