Opick feat Rachel Amanda Alhamdulillah - Berkah Cinta Ramadan Opick (6_6)