Rita Sugiarto - Gubahanku (MELODI CINTA RITA SUGIARTO)