HAJI ITU KE TANAH SUCI< KALO KE TANAH ABANG DAGANG