Surya Saputra & Chynthia Lamusu - Bahagia (Cerita Cinta)